infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


Filmjournalen


FILMJOURNALEN är Finlands enda svenskspråkiga filmtidning. Filmjournalen grundades 1989 och utkommer med fyra nummer per år. Tidningen bevakar film och filmpolitik i Svenskfinland, Finland och i Norden. Enklast får man tag på Filmjournalen genom att prenumerera den (info om hur man prenumererar tidningen finns på www.filmcentrum.fi ).

Inga kommentarer: