info

Detta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi

Tack

TACK 
till alla som besökte 
Ekenäs FilmFest 2013!

Ett special tack till
 Bio Forum
Kulturhuset Karelia,  
Kronomagasinet 
samt 
Ekenäs naturum.

Inga kommentarer: