infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


Det Ordlösa - Filmvisning och diskussion om det Ordlösa


Det Ordlösa
Filmvisning och diskussion om det Ordlösa.
Galleri Elverket 30.8. 2013 kl. 15 – 17


Är det möjligt att kommunicera utan ord och vad leder det till? Hur påverkar ordlöshet publiken och konstnären? Kan en gest vara stum eller har den alltid en betydelse också om den inte relaterar till talat språk? Bildkonstnär Pia Lindman, psykoterapeut Tor-Erik Söderholm och bildkonstnär Mika Taanila diskuterar ordlös kommunikation, bildkonst och om att uppträda.

Fredag 30.8. kl 15 Galleri Elverket

Programmet inleds genom att vi ser film av Mika Taanila och Pia Lindman.

Utgångspunkt för diskussionen är Mika Taanilas My Silence (2013), ett videokonstverk som presenteras på Elverket i utställningen Social Videoscapes from the North. Grundidén i My Silence är att avskala filmen Min kväll med André från allt samtal. Louis Malles film Min kväll med André är precis känd för sin berömda dialog och som ordlös har Mika Taanila skapat ett nytt konstverk.

Mika Taanila (1965) är bildkonstnär och filmregissör från Helsingfors. Hans konstverk har man kunnat se i Kassel på Documenta utställning 2012 och hösten 2013 i Kiasma.

Pia Lindman är bildkonstnär bosatt i Fiskars och professor vid Aalto-universitetet. I sin konst förenar hon både performance, video och teckning.

Tor-Erik Söderholm är psykolog och psykoterapeut från Ekenäs, som intresserar sig för det ordlösa

Tillställningen leds av curator Juha-Heikki Tihinen från Stiftelsen Pro Artibus.

Tillställningen är tvåspråkig och gratis och öppen för alla intresserade

Mera information av Juha-Heikki Tihinen; juha-heikki.tihinen@proartibus.fi och 0400-688458

Inga kommentarer: