infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


Ekenäs Filmfest årsmöte 2015


Föreningen Ekenäs Filmfest rf. håller årsmöte
söndagen den 15 mars
klockan 13.00 i Ekenäs naturum.
På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Därtill hoppas vi på en diskussion om kommande filmfestival 2016 och eventuella tankar om hur man kunde förnya och utveckla festivalen.

Vi ser fram emot att sprida filmglädje till ung och gammal under filmfestivalen
samt utveckla verksamheten i olika avseenden.


Vi hoppas på ett livligt deltagande i årsmötet,
som är öppet för alla intresserade!
Ta gärna med filmintresserade vänner.
Filmfesten välkommnar nya styrelsemedlemmar.---

Välkomna!Inga kommentarer: