infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


EKENÄS FILMFEST 2011 - FILMTÄVLING

Ekenäs FilmFest 2011 ordnar en öppen filmtävling för nyinspelade kortfilmer (produktionsår 2010) från Västra nyland.

Bidrag utgående från en fiktiv berättelse med valfritt tema.
Bidragen presenteras och premieras under Ekenäs FilmFest 2011.
Tävlingen har två åldersklasser:
1) Under 16 år

2) Över 16 år


Regler:
max. 7 minuter lång Bidragens tekniska format: DVD
Språk: Svenska/Finska eller textad på svenska eller finska.

DEADLINE för inlämnande av filmer: 5.12.2010

Mera info & förfrågningar: ekenas.filmfest@gmail.com

Inga kommentarer: