infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


Ekenäs FilmFest 2012 årsmöte


Föreningen Ekenäs Filmfest rf. håller årsmöte lördagen den 10 mars klockan 14.00 i Kulturhuset Karelia. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden. Därtill hoppas vi på en diskussion om kommande filmfestival 2013 och eventuella tankar om hur man kunde förnya och utveckla festivalen.

Vi hoppas på ett livligt deltagande i årsmötet, som är öppet för alla intresserade. Ta gärna med filmintresserade vänner. Filmfesten skulle må bra av fler styrelsemedlemmar.

Vi ses!

---
Välkommen!

Inga kommentarer: