infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


Ekenäs Filmfest årsmöte 2017


Föreningen Ekenäs Filmfest rf. håller årsmöte lördagen den 11 mars klockan 11.00-13.00 i stadsbiblioteket Raseborg, Kvarnen.
På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Därtill hoppas vi på en diskussion om kommande filmfestival 2018 och eventuella tankar om hur man kunde förnya och utveckla festivalen.

Vi ser fram emot att sprida filmglädje till ung och gammal under filmfestivalen samt utveckla verksamheten i olika avseenden.

Vi hoppas på ett livligt deltagande i årsmötet, som är öppet för alla intresserade!

Ta gärna med filmintresserade vänner.
Filmfesten välkommnar nya styrelsemedlemmar.

---
Välkomna!

Inga kommentarer: