infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


InfoEkenäs filmfestival återkommer fjortonde året i följd,
18-20 januari 2019.

Såsom tidigare satsar vi på nordisk film och temat kommer att vara
"Framåt och Tillabaka".


Drama, dokumentärer, spänning med mera kommer att finnas på repertoaren. 

Film visas i tre lokaler: Bio Forum (hela veckoslutet), 
samt Kulturhuset Karelia och Naturum. 

En kvällsfest kommer att anordnas på lördagen,
som tidigare år. 


Gillar du Ekenäs filmfest?

Vill du bli stöda vår verksamhet, bli medlem? Betala 20 euro till föreningen konto
(mera information: ekenas.filmfest@gmail.com )

Ekenäs filmfest r.f. är en öppen förening, som gärna tar emot både understödande medlemmar och personer som kunde tänka sig att medverka i festivalarrangemangen på något sätt. 


 Tack för understödet!Inga kommentarer: