info

Detta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi

InfoEkenäs filmfestival återkommer trettonde året i följd,
19-21 januari 2018.

Såsom tidigare satsar vi på nordisk film och temat kommer att vara
"Revolt!".


Drama, dokumentärer, spänning med mera kommer att finnas på repertoaren. 

Film visas i tre lokaler: Bio Forum (hela veckoslutet), 
samt Kulturhuset Karelia och Naturum. 

En kvällsfest kommer att anordnas på lördagen,
till skillnad från tidigare år, i Ekenäs Biblioteks Foajé. 


Gillar du Ekenäs filmfest?

Vill du bli stöda vår verksamhet, bli medlem? Betala 20 euro till föreningen konto
(mera information: ekenas.filmfest@gmail.com )

Ekenäs filmfest r.f. är en öppen förening, som gärna tar emot både understödande medlemmar och personer som kunde tänka sig att medverka i festivalarrangemangen på något sätt. 


 Tack för understödet!Inga kommentarer: