infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


Dokumentärfilm med skärgårdsmotiv

EKENÄS FILMFEST 18 – 20.1. 2008 SKÄRGÅRDSFILMER

Under filmfesten i januari 2008 visas det även dokumentärfilm med skärgårdsmotiv på Ekenäs naturum på lördagen den 19.1. Segling, stugliv, fiske, sommar- och familjefester av olika slag hör av tradition till våra fritidsnöjen, och allt sedan smalfilmskamerorna kom i bruk för ett drygt halvsekel sedan har mycket av detta dokumenterats av amatörfilmare. Men skärgården förändras, liksom vår livsstil och våra materiella ägodelar, och mycket av det som fångades på film från 1950-, 60- och 70-talet finns inte längre, eller har bytt skepnad.
Filmfesten har fått in ett stort urval av filmer med skärgårdsmotiv. Vi har bidrag av både professionella och amatörer och dokumenten omfattar tidsmässigt ett lång period.
Arbetsgruppen Arttu, Haanu och Eki Peltomaa tillsammans med Ann-Marie Heselius har tillsammans med en grupp konstnärer gjort en poetisk filmvignett till minne av patienterna från Själö sinnessjukhus. Filmen Mitt Själö har uppmärksammats på flera internationella kortfilmsfestivaler.
Vi har flera bidrag från västnyländsk skärgård, båtfärd till Jussarö, picnic på Högholmen, paddling i Gullövatten och stormen Berit. Vi har ett vackert dokument om årstiderna på Jurmo. Detta som ett plock i materialet. Som bidragsgivare finner vi utom den ovannämnda Själöarbetsgruppen dessutom Jöns Aschan, Christian Backman, Harry Holmström, Johan Kihlman, Gustav och Anders Munsterhjelm, Jan-Eric Nyström och Mårten Sjöblom.
En kavalkad av dokumentärfilmer med skärgårdsmotiv. Filmer av professionella och amatörer Ekenäs Naturum vid Stallörsparken, lördagen den 19 januari kl. 10-13
Plan för förevisning av de olika filmerna

8 mm filmer

10.00 - Stormen Berit 25.10 1955 - Christian Backman
10.05 - Jussarö 1959, 1964, 1967 del 1 + 2 - Mårten Sjöblom
10.40 - Familjen Holmström på söndagsutfärd 1957 - Harry Holmström
11.00 - Elgö 1969 - Mårten Sjöblom
programmet kan tas i repris om så önskas

DVD – filmer

10.00 - Bilder från Hangö skärgård 1958 och 1970-talet - Jan-Eric Nyström

Från Breidablick till Stenskär/ Muddring utanför Fyra Vindarna/Nätfiske utanför Hangö

10.15 - Paddling i Ekenäs skärgård (2000-tal) - Jöns Aschan
10.30 - Auktion på Klovan 1958 - Johan Kihlman/C-O Kihlman
10.40 - Viimeinen purjehdus/Den sista seglingen 1984 - Gustav & Anders Munsterhjelm
11.15 - Mitt Själö 2006 - Erkki & Hannu & Arttu Peltomaa och Anne-Marie Heselius

Poetisk berättelse kring resandet av ett minnesmärke för att hedra Själöpatienternas minne. Filmen har deltagit i internationella kortfilmsfestivaler i Tammerfors, Pärnu och Amsterdam

11.45 - Ett år på Jurmo 1980 - Gustav & Anders Munsterhjelm
12.40 - Blåbärspirogen 1961 - Johan Kihlman/C-O Kihlman

omnämnda personer är antingen den som filmat eller som redigerat eller står som bidragsgivare. Några av personerna deltar själva i visningarna

Vi försöker följa denna tidtabell

VÄLKOMMEN PÅ SKÄRGÅRDSFILM

Amatörfilm med skärgårdsmotiv efterlyses!

Inga kommentarer: