infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


EKENÄS FILMFEST 2012

Ekenäs Filmfestival återkommer sjunde året i följd, 20-22 januari 2012.

Såsom tidigare satsar vi på nordisk film, och denna gång är temat Vinnare & Förlorare. Drama, dokumentärer, spänning, kärlek, vinster och förluster av alla slag som återspeglar tematiken kan upplevas i biosalongen under veckoslutet.

¨Också denna gång kommer prominenta gäster att besöka festivalen. Antonia Ringbom är med och hennes barn- och Afrikafilmer visas. Matts Dumell är inbjuden till visningen av sin nya dokumentär Kustfolket, i vilken han kartlägger läget och framför framtidsutsikterna för det svenska språket i Finland.

Vi kommer även denna gång att visa dokumentärfilm med anknytning till Raseborg i Naturum.

Kortfilmer, ur filmtävlingen för ungdomar i Ekenäs FilmFest regi, visas och premieras under festivalen.

Biljettpriserna är 7€ till visningarna på Bio Forum och till Kulturhuset Karelia kan man köpa en festivalbiljett för 20€ (som gäller hela veckoslutet) eller 10€ (dagsbiljett som man kan se allt på Karelia en särskild dag) eller visningsbiljett till Karelia för 5€. Visningar på Naturum är avgiftsfria.

Ekenäs Filmfest r.f. är en öppen förening, som gärna tar emot både understödande medlemmar och personer som kunde tänka sig att medverka i festivalarrangemangen på något sätt. Kontakta i så fall någon av styrelsens medlemmar, betala in medlemsavgift (under 2011-2012 10€) på vårt konto eller kontakta ekenas.filmfest@gmail.com.

Inga kommentarer: