infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


Program Tillägg


Filmatiseringen av Kjell Westös Där vi en gång gått visas den förlängda serieversionen, med två avsnitt per kväll.

Bioversionen visas INTE på söndagen den 22 januari kl. 17.15 på Ekenäs FilmFest 2012 såsom det tidigare hade informerats.

fredagen den 20 januari visas del 1 & 2 på Kulturhuset Karelia kl. 19.00, på lördagen den 21 januari visas del 3 & 4 på OBS! Bio Forum kl. 19.15 och söndagen den 22 januari visas
del 5 & 6 på Kulturhuset Karelia kl. 19.15.


---
Camilla Karlsson och Selma Turnens Pirates of Pölckå kommer att visas på Ekenäs Filmfest på lördagen den 21 januari i Kulturhuset Karelia kl.13.00. Filmen är en kommentar till Karibiska piratfilmerna om jakten på en skatt och pirater i idylliska landskapen kring Gennarbyviken intill Pölkcå.


---
söndagen den 22 januari har
det tilläggts två repris visningar:
Sykt lykkelig [Sjukt lycklig / Sairaan onnellinen]
på Bio Forum kl. 17.15
samt Mama Africa på Bio Forum kl. 19.15.Välkommen!


Inga kommentarer: