infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi