infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


Ekenäs Filmfest årsmöte 2024Välkomna på Ekenäs Filmfest årsmöte lördagen den 18.5. kl. 12 i Ekenäs bibliotek, Raseborgsvägen 6, 10600 Ekenäs.

Föreningen Ekenäs Filmfest rf. håller årsmöte lördagen den 18 maj klockan 12.00 i Ekenäs bibliotek, mötesrum Svalan.
På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Därtill hoppas vi på en diskussion om kommande filmfestival 2025.

Årsmötet är öppet för alla intresserade.


Mötets agenda:
§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande, mötessekreterare och protokolljusterare
§ 3 Mötets laglighet och beslutsförhet
§ 4 Föredgragningslistan för mötet
§ 5 Årsberättelsen 2023-2024, bokslutet 2023 och verksamhetsgranskarens utlåtande
§ 6 Beslut om fastställande av bokslutet och beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen och andra
§ 7 Verksamhetsplanen, budgeten samt medlemsavgift
§ 8 Val av ordförande, fem styrelsemedlemmar och två styrelsesuppleanter
§ 9 Val av verksamhetsgranskare och verksamhetsgranskaresuppleant
§ 10 Övriga ärenden
§ 11 Mötet avslutas

Föreningen bjuder på kaffe och tilltugg.

Alla varmt välkomna med!
Ta gärna med filmintresserade vänner.
Filmfesten välkommnar nya styrelsemedlemmar.
Läs mera här om hur Du kan bli medlem, eller var i kontakt till ekenasfilmfest@gmail.com

---
Välkommen!

Inga kommentarer: