infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


Ekenäs Filmfest i perspektiv


Citat ur mötesprotokoll fört vid direktionen för Ekenäs stads kulturärenden:
Inom direktionen diskuterades under mötet den 25.8.2004 möjligheten att arrangera en filmfestival i Ekenäs.

TV:s genombrott i början av sextiotalet stal publiken ur biografsalongerna, och en mängd biografteatrarna nödgades under de påföljande årtiondena stänga. På 90-talet gjordes en rad räddningsaktioner för att bevara det som fanns kvar, bland annat genom att grunda filmfestivaler på olika orter i landet. Konceptet var lyckat, festivalerna drog publik, och det vårades åter för filmkonsten.

   Stadens dåvarande kultursekreterare Mats Blomqvist tog upp frågan i kulturnämnden, och vann ett visst gehör för tanken. Men eftersom filmfestivalerna genomgående finansieras av privata bidragsgivare och samfund, var inte heller ekenäspolitikerna hågade att låta skattebetalarna stå för festivalens kostnader.  

   Blickarna riktades därför mot den informella gruppen Söndagssällskapet/Pilsnerpojkarna, som redan tidigare hade förmått biografägaren Esa Halonen att visa en rad ”kultfilmer” för en inbjuden publik. Varför inte institutionalisera verksamheten i form av en årlig filmfestival?

   Med viss tvekan tog Sällskapet upp frågan till diskussion hösten 2004. Allt låg i det blå. Repertoar? Finansiering? Tidpunkt? Praktisk realisering? Men en diskussion med stadens biografägare ändade med positiva förtecken. Både familjen Halonen (Bio Forum) och familjen Stoltze (Bio Karelia) förklarade sig intresserade, och så kunde planeringen ta fatt.

   Repertoaren diskuterades vitt och brett. Finlandssvensk film föreslogs, men utbudet av spelfilm på svenska är alltför begränsat för att fylla en festival. Men TV:n har genom åren producerat både drama och dokumentärer på svenska, där finns en källa att ösa ur.

   För finansieringen vände vi oss till de finlandssvenska fonderna, och allt sedan starten har Svenska Kulturfonden varit vår främsta stöttepelare. Inom kommunalpolitiken har kulturaktivisten Ralf Friberg varit en oförtruten förespråkare för festivalen.

   Den första filmfestivalen gick av stapeln 20-22 januari 2006, och entusiasmen var kännbar både bland publik och arrangörer. Vår ”piece de resistance” var FST:s filmatisering av Anni Blomqvists romansvit om Stormskärs-Maja, med regissören Åke Lindman på plats. På Ekenäs Naturum fick vi bl.a. se en filmhistorisk klenod, YLE:s ekenäsfilm från 1946, då staden fyllde 400 år.

   Det var bäddat för fortsättning, och för att säkra kontinuiteten grundades den 14 september 2006 föreningen Ekenäs Filmfest r.f. Föreningen har därefter stått som huvudman för festivalen, som nu ordnas för elfte gången.  

skrivet av Erik Hagman, tidigare ordförande för Ekenäs Filmfest r.f.

Inga kommentarer: