infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


InfoEkenäs filmfestival återkommer femtonde året i följd,
17-19 januari 2020.

Såsom tidigare satsar vi på nordisk film och temat kommer att vara "Nyfiken".

Drama, dokumentärer, spänning med mera kommer att finnas på repertoaren. 

Film visas i tre lokaler: Bio Forum (hela veckoslutet), 
samt Kulturhuset Karelia och Naturum. Gillar du Ekenäs filmfest?

Vill du bli stöda vår verksamhet, bli medlem? Betala 20 euro till föreningen konto
(mera information: ekenas.filmfest@gmail.com )

Ekenäs filmfest r.f. är en öppen förening, som gärna tar emot både understödande medlemmar och personer som kunde tänka sig att medverka i festivalarrangemangen på något sätt. 


 Tack för understödet!Inga kommentarer: