info

Detta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi

FILM OM ARKITEKTUR

- en spelfilm och två dokumentärer
SÖNDAG 22.1 KL. 12.15 – 16.30 ca.  Ekenäs naturum, Stallörsparken.
Möjlighet till tilltugg mellan programpunkterna

12.15    THEON TALO  regi: Rax Rinnekangas, 2014, 108 min. Finskt tal, engelsk textning
Filmen handlar om arkitekturens kraft. Den mångsidiga konstnären Rax Rinnekangas poetiska spelfilm berättar om en arkitekt (i rollen Hannu-Pekka Björkman), som i ett gammalt landsbygdsslott i Brandenburg reflekterar över sitt liv och där önskar upprätta något vackert och meningsfullt för sig och sin ungdoms kärlek. Samtidigt synar han kritiskt den betongarkitektur han själv varit med om att utveckla.
14.15 DON´T FLUSH YOUR FREEDOM regi: Frederica Miglio & Alessandro Turci 2016, 60 min. engelska
Dokumentären följer arkitekten Michael Reynolds och hans team I byggandet av “Earthships”. Filmen utforskar en livsstil och filosofi, som bygger på självförsörjning, nollutsläpp, återvinnande av natur-resurser och samhörighet mellan människa och natur via de möjligheter som grön arkitektur ger.
15.30 LÅNGSAM ARKITEKTUR.  Dokumentär om arkitektbyrå Hollmén, Reuter, Sandman. 12 min.   
Arkitekter bygger med tid. När ett samhälle är involverat i byggnadsprocessen betyder tiden mellan insemination och förlossning tiden för byggnadens rötter och tillt människor emellan att växa. Det möjliggör starka rötter, så byggnaden skall kunna stå kvar länge och ha en långsiktig effekt. Som en röd tråd genom de tre projekten som filmerna visr låter vi användarna berätta sina historier om hur byggnaden har påverkat eller i ett fall skulle påverka deras liv. Den första byggnaden är ett kvinnocenter i Rufisque, Senegal, som verkat i femton år. Den andra är en skola för Kairos sophanterare. Konstruktionen avbröts av revolutionen och väntar fortfarande på att sätta igång. Den tredje är ett skyddshem för kvinnor utsatta för våld i hemmet i Kilimanjaroregionen i Tanzania. Den första delen av byggnaden blev klar för ett och ett halvt år sedan.
HELENA SANDMAN, arkitekt, deltar som gäst och kommenterar ovannämnda filmer.
16.00 DEBATT ”ARKITEKTUR OCH ATT KÄNNA SIG HEMMA”
PANEL:
KATI JUOLA-ALANEN, arkitekt, Natural Building,
YLVA RANCKEN-LUTZ, sociolog,
HELENA SANDMAN, arkitekt, arkitektbyrå Hollmén, Reuter, Sandman,
SIMON STORE, stadsplaneringsarkitekt, Raseborgs stad.
Publiken deltar.

Inga kommentarer: