infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


AMATÖRFILM MED SKÄRGÅRDSMOTIV EFTERLYSES!

I januari 2008 ordnas i Ekenäs en filmfestival, där ett av inslagen kommer att vara dokumentärfilm med skärgårdsmotiv. Segling, stugliv, fiske, sommar- och familjefester av olika slag hör av tradition till våra fritidsnöjen, och allt sedan smalfilmskamerorna kom i bruk för ett drygt halvsekel sedan har mycket av detta dokumenterats av amatörfilmare. Men skärgården förändras, liksom vår livsstil och våra materiella ägodelar, och mycket av det som fångades på film från 1950-, 60- och 70-talet finns inte längre, eller har bytt skepnad.
Vi vänder oss nu till alla dem som har filmspolar med skärgårdsmotiv från de senaste 50-60 åren i förvar. Vi vill gärna presentera amatörupptagningar från vår skärgård för en större publik och tillfället ges alltså 18 -20 januari 2008. Tag gärna kontakt med undertecknade om ni har bevarad 8 eller 16 millimeters smalfilm, eller upptagningar i DVD/VHS-format!
På Föreningen Ekenäs Filmfest rf:s vägnar
Erik Hagman 019-2411666, erik.hagman@pp.inet.fi Tor-Erik Söderholm 040-5160951, toreriksoderholm@hotmail.com

Inga kommentarer: