infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


Filmkurs för unga i samband med Ekenäs Filmfest 18-20.1.2008

Den första filmfestivalen i Ekenäs ordnades i januari 2006 i samarbete mellan Ekenäs stad, Yrkeshögskolan Sydväst och Söndagssällskapet Pilsnerpojkarna. Efter den lyckade tillställningen grundades föreningen Ekenäs Filmfest r.f., med målsättningen att göra filmfestivalen till ett årligen återkommande evenemang. Temat för festivalen år 2008 är Humor?.
Nu när festivalen ordnas för tredje gången ordnas det i samband med den en filmkurs för högstadie- och gymnasieelever i Västnyland. Projektledare Erik Pöysti inledde en dialog med bildkonst- och modersmålslärare i regionens olika skolor för att kartlägga intresset, och responsen var ytterst positiv. Därefter presenterades idén i olika skolor för att få ihop en grupp på 10-20 elever.
Filmkursen kommer att innefatta tre veckoslutskurser, av vilka den första ordnades 28.-30.9.2007Västra Nylands Folkhögskola. Efter kurserna skall eleverna göra sina egna filmsnuttar, som högst får vara 7 minuter långa, med vilka de deltar i en filmtävling på Ekenäs Filmfest. Med kursen och tävlingen hoppas föreningen kunna sporra eleverna i Västnyland till ett större intresse för filmen som kommunikations- och uttrycksmedel, och erbjuda dem den kunskap och de verktyg som krävs för att kunna tillämpa detta.
De tre kurserna är temabelagda och ger deltagarna kunskap för att stegvis under höstens lopp förverkliga sin kortfilm på fritiden. Handledning ges även mellan kursveckosluten och deltagarna har alltid någon att vända sig till med frågor och vid problem.
När, var, hur?
Den första kursen, betonande filmmanuskript och dramaturgi, anordnades 28-30.9.2007 som en kortkurs på Västra Nylands Folkhögskola.
På den andra kursen, 26-28.10.2007, får eleverna ge sig in på själva inspelningsprocessen. De får lära sig handskas med kamera och ljudinspelning och får grunden för att börja filma på egen tid. Den tredje kursen behandlar bildredigering och efterarbete. Den hålls 23-25.11.2007.
Temat för hela Ekenäs Filmfest 2008 är Humor? och detta är även temat för filmkursen. De färdiga filmerna visas på Ekenäs filmfest, 18-20.1.2008, i en egen tävlingsserie. En erfaren och professionell jury väljer vinnaren och ger utlåtande åt alla deltagande filmer.
Filmfotografen Ron Nordström har engagerats som huvudpedagog för filmkursen. Flera pedagoger kommer att bidra till kursen med sitt kunnande inom bildspråk, manuskript, regi och bildredigering.
Benjamin Jansson & John Åhman är projektkoordinatörer för filmkursen under Ekenäs Filmfest.

Inga kommentarer: