infoDetta är Ekenäs FilmFests blogg, hemsidan finns på www.ekenasfilmfest.fi


Ekenäs Filmfest årsmöte 2018


Bästa föreningsmedlem och filmvän!

Föreningen Ekenäs Filmfest rf. håller årsmöte torsdagen den 15 mars klockan 18.00 i Ekenäs naturum. På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden.
Därtill hoppas vi på en diskussion om kommande filmfestival 2019.

Vi hoppas på ett livligt deltagande i årsmötet, som är öppet för alla intresserade.

Ta gärna med filmintresserade vänner.
Filmfesten välkommnar nya styrelsemedlemmar.

---
Välkommen!

Inga kommentarer: